• btc@bme.hu
  • 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/b.
FB_IMG_1583266359065
Balatonfüredi Tudáscentrum
BME Science Park

Ahol az Egyetem és az ipar egy csapatot alkot!

Képzések

A jó teljesítményre képes szakemberek képzése az ipar és az egyetem közös feladata és ezen túl közös felelőssége. A folyamat hajtóereje az egyetem (oktatók, kutatók, fejlesztők) integrációs képessége, amelynek óriási szerepe van abban, hogy a tudásáramlás folyamata fennmaradjon. Ennek középpontjában a vállalati és társadalmi/gazdasági stratégiai célokat szolgáló műszaki fejlesztések, K+F feladatok közös kidolgozása áll: az ipari kollegák, az egyetemi K+F műhelyek kollegái és a hallgatók együtt tevékenykednek.

Balatonfüred adottságai (az infrastruktúra kihasználtságának szezonális változása, turisztikai vonzereje) egyesítve a BME szakmai kompetenciájával és reputációjával, reális esélyt ad arra, hogy a Tudáscentrum a digitalizációs folyamatok egyik hazai és nemzetközi színtéren is ismert szakmai központja legyen.

A Balatonfüredi Tudáscentrum feladata mind a hallgatók, mind pedig az ipari szakemberek graduális képzési, továbbképzési és kutatás-fejlesztési lehetőségeinek biztosítása, a szakmai ismeretek, új eredmények terjesztése, illetve ilyenek fejlesztése.

Ipari partnerek számára kínált képzések

  • Szakmaspecifikus, „tűszerű” képzések

A vállalatok szakember-állományának sok esetben (egy-egy új technológia megjelenésével vagy a termelés átalakításával) szüksége lehet egy kis időterheléssel járó, de intenzív, professzionális, egy szűkebb terület ismeretanyagát mélyebben átadó továbbképzésre. Ezen a területen a BME oktatási potenciálja, valamint szakembereinek tapasztalata és tudásbázisa felhasználásával a BTC könnyedén segítséget nyújthat. Olyan oktatási módszertan szerint fogunk dolgozni, amely kiváló szakembereket alkalmaz. Lehetővé teszi a célzott, „vírusbiztos” interaktív távoktatást, amely nem igényel állandó „tantermi” jelenlétet.

  • Továbbképzések

Szükség lehet az iparban tevékenykedő szakemberek mélyebb, széles körű továbbképzésére. A „tűszerűnél” átfogóbb képzési formák az ún. továbbképzések/vállalati képzések. Ezen esetekben a BTC a munkavállalókat egy szélesebb spektrumú, akár alapozó tudásanyaggal is megerősített és gyakorlati oktatással egybekötött képzés keretében vértezheti fel az új ismeretekkel. Ezek a képzések időés erőforrásigénye mind az oktatott, mind az oktató intézmény irányából is magasabb a tűszerű képzéshez viszonyítva.

  • Szakképzések

A BME több szervezeti egysége is nyújt szakképzési szolgáltatást (pl. tűzvédelem, munkavédelem, emelőgépek, informatika, stb). Ezeket a képzéseket, tanfolyamokat a BTC-n keresztül lokálisan is lehet szolgáltatni, ezzel erősítve a munkavállalói potenciált, hozzájárulva a régió versenyképességéhez.
A lokális piaci szereplők visszajelzéseinek függvényében az egyetem szakképzési portfóliójának bizonyos elemeit a tervek szerint már 2022 végén meghirdetjük.

 

Felsőoktatás hallgatójelöltjei és hallgatói számára kínált képzések

  • BProf képzés

2018. szeptemberében indult el a BME villamosmérnöki és Informatikai Karán a Nemzeti Felsőoktatási Törvény által 2017-ben létrehozott BProf (Bachelor of Profession) üzemmérnök-informatikus alapképzés a korábbi BSc (Bachelor of Science) mérnökinformatikus alapképzés mellett. Céljaink között szerepel, hogy ezt a képzést a BTC keretein belül is minél előbb elindítsuk.

A BProf szak egy 6 féléves üzemmérnök jellegű képzés, amely kifejezetten gyakorlatorientált ismereteket nyújt. Az elméleti alapozásra csak a szakmai problémák, az alkalmazott eszközök és technológiák megértéséhez szükséges mértékben fókuszál. Az üzemmérnök-informatikus BProf szak a munkaerőpiac által támasztott, kódoló, rendszerüzemeltető, tesztelő és beosztott fejlesztő szakemberek iránti igény kiszolgálására fókuszál. Az oktatási rendszerben a középfokú informatikus és a magas szintű szoftver és rendszerfejlesztő között meglévő rést kívánja kitölteni.

A BProf képzés utolsó két félévében kooperatív képzés folyik (480+660 óra a vállalatnál), aminek köszönhetően a végzős üzemmérnök-informatikusok akár azonnal munkába tudnak állni. A képzésnek ezen részét a lokális ipari partnerekkel együttműködve valósítjuk majd meg. A későbbiekben a BME további szervezeti egységei által indított BProf képzések lokalizálásáról is döntés születhet a rendelkezésre álló kapacitások és igények alapján.

  • Gyakorlatorientált képzések a helyi vállalati együttműködő partnerekkel közösen

A menet közben felmerülő igények alapján összeállított és az együttműködő partnerekkel közösen megtervezett képzések.

Képzési piac egyéb szereplőinek kínált képzések

  • Szakirányú továbbképzések, szakmérnöki képzések

A szakirányú továbbképzések, szakmérnöki képzések, illetve valamilyen felsőfokú alapképzettséggel rendelkező szakemberek egy-egy területen történő tudáselmélyítését szolgálja. A BME különböző szervezeti egységei által nyújtott szakirányú továbbképzések száma közel 70. Ezek közül néhányat felfutó rendszerben felveszünk majd a BTC programjába, illetve akár új képzéseket is elindítunk a helyi vállalatok és munkaerőpiac szereplőinek visszajelzései alapján.

2022. szeptemberétől az együttműködő szervezeti egységekkel egyeztetve, illetve a helyi viszonyokat felmérve legalább egy szakmérnöki képzést szeretnénk elindítani. A fentiek mellett a képzési piac többi szereplője számára is elérhetővé tesszük a fentebb bemutatott szakképzéseket, továbbképzéseket.

BME Balatonfüredi Tudáscentrum

8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/b. 

 +36 1 463 1304

Térkép