• btc@bme.hu
  • 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/b.
FB_IMG_1583266359065
Balatonfüredi Tudáscentrum
BME Science Park

Ahol az Egyetem és az ipar egy csapatot alkot!

Az intézmény szakmai programja

A BTC a BME első vidéki szakmai központjaként működő intézmény, mely az egyetemi szakemberek bevonásával biztosít elsősorban az ipar számára – gyakorlatorientált képzési formákat, ún. szakmaspecifikus „tűszerű” képzéseket, továbbképzéseket és szakképzéseket. Ezek mellett pedig olyan felsőoktatási formákra helyezi a hangsúlyt (pl. BProf képzés), melyek az ipari együttműködéseknek köszönhetően azonnal hasznosítható tapasztalati tudást nyújtanak.

A BTC fontos feladata a felsőoktatási és innovációs együttműködések elősegítése és erősítése a térségben. Ebből a célból az egyetemi szakemberek bevonásával olyan kutatási projekteket valósíthat meg, mellyel elősegíti a régió iparvállalatainak versenyképességet, valamint a települések fejlődését.

Az intézmény egyszerre információs, kapcsolattartó és koordinációs központ szerepet is betölt. A térség iparvállalatai számára iránymutatónak kell lennie, és az együttműködés során felmerült igényeket közvetítenie kell az egyetem felé. A vállalati igények kiszolgálásába vagy bevonja az Egyetemet vagy önállóan megvalósítja a felmerült igény kielégítésére irányuló K+F+I projektet.

Lokálisan kezdeményezi az Egyetem K+F+I ka­pacitásának hasznosulását, képviseli az intézmény kutatási potenciálját az észak-balatoni területen – illetve tágabb környezetében –, valamint információszolgáltatás és menedzsment tevékenységével hozzájárul a vállalatok innovációs és K+F+I tevékenységeihez.

A fentiekre támaszkodva a BTC serkenti a térségbeli vállalatokkal közös K+F+I tevékenységeket, és kiszolgálja az ehhez szükséges képzésbeli és projektmenedzsment igényeket is.

 

A projekt az egyetemi szféra és a regionális ipari vertikum között összekötő kapocsként funkcionál, biztosítva ezzel a térségben a magas hozzáadott értékű munkahelyek létesítését és a gazdaság diverzifikációját. 

A BTC...

  • képzési központként szolgálja a BME és más intézmények graduális képzését kiegészítő szakmai alkalmazói tudás elmélyítését,
  • elősegíti a régió ipari nagyvállalatainak és kkv szektorának versenyképességét,
  • kutatási potenciált és infrastruktúrát biztosít,
  • kutatásmenedzsment szolgáltatás nyújtásával elősegíti a térség K+F+I aktivitását.

BME Balatonfüredi Tudáscentrum

8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/b. 

 +36 1 463 1304

Térkép