• btc@bme.hu
  • 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/b.
FB_IMG_1583266359065
Balatonfüredi Tudáscentrum
BME Science Park

Ahol az Egyetem és az ipar egy csapatot alkot!

Kezdetek - a projekt előzményei

A BME balatonfüredi tevékenysége hosszú évekre tekint vissza, hiszen más innovációs klaszterrel együtt több képzési és kutatási együttműködésben részt vett korábban, a részben önkormányzati tulajdonban lévő Rendszertudományi Innovációs Központtal közösen (RIK Zrt.).

Az első együttműködés a RIK Zrt.-nek és a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának (VIK) kutatási-fejlesztési projektje volt. A BME VIK erre a célra 2012. januárjában kihelyezett központot is létesített a RIK Zrt. balatonfüredi épületében. 2013 óta számos kutatási projekt valósult meg, több partnerrel, konzorciumi formában. Kiemelkedik ezek közül a TÁMOP 4.2.1/D-15/1/KONV pályázat keretében 2015-ben megvalósult „Fokozatváltásban a BME Mintaszerű intézményi struktúra, KKV Kompetencia és Tudásfejlesztési Szakemberképző Központ létrehozása a Közép-dunántúli régióban” elnevezésű projekt. Ebben olyan speciális képzési programokat, vállalkozási, mentorálási módszereket és nyílt innovációs módszertanokat dolgoztak ki, melyek azóta is szerves részét képzik a BME ilyen jellegű tevékenységének.

A megvalósított és folyamatban lévő akkori projektek egymásra épülő eredményeinek köszönhetően fogalmazódott meg az igény egy Tudáscentrum kialakítására, amely a digitalizációhoz kapcsolódó versenyképességet országos szinten elősegíti.
Ezek az elképzelések 2016-ban azt eredményezték, hogy Balatonfüred polgármestere, valamint a BME akkori vezetése Egyetértési Nyilatkozatban nyomatékosította, hogy a BME hosszútávon szeretne együttműködni a várossal. A BME a célok megvalósítása érdekében 2017-ben sikeresen pályázott és nyert támogatást az EFOP-4.2.1- 16-2017-00021 számú projekt keretében a Balatonfüredi Tudáscentrum megvalósításra, melyhez Balatonfüred városa földhasználati bérleti szerződéssel telket biztosított.

Megvalósítás - a projekt mérföldkövei

 2018. február - Hivatalosan is megkezdődik a projekt: 1894 m2 hasznos alapterületen meg- valósuló ingatlanfejlesztés, valamint ennek szerves részeként a szükséges oktatási- és irodabútorok, az infokommunikácós eszközök beszerzése, és 275 db új hallgatói munkaállomás kialakítása. A projektet a 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet alapján kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánították.

2018. május - Megkezdődnek az előzetes szakhatósági egyeztetések. Megrende- lésre kerül az előzetes régészeti dokumentáció elkészítése, valamint a terület részletes geodéziai felmérése.

2018. november - Központi Tervtanácsi jóváhagyást kap az elkészült engedélyezési tervdo- kumentáció. Ezzel párhuzamosan megkezdődnek az egyeztetések a költ- ségekről, ugyanis a tervezői költségbecslés alapján a kivitelezés várhatóan jelentősen meghaladja a 2017-ben beadott pályázatban szereplő (és 2016. évi építőipari árak alapján készült) összeget.

2019. február - Megszületik és jogerőre emelkedik az építési engedély a beadott tervdokumentáció alapján.

2019. augusztus – Elkészül a kiviteli tervdokumentáció, mely számszakilag alátámasztja az engedélyes terv során kalkulált előzetes költségbecslés végösszegét. Azaz jól látható, hogy az épület lényegesen többe fog kerülni, mint ami a pályázatban korábban tervezve lett.

2019. október – Meghirdetik a közbeszerzési eljárást, melynek keretében 8 áraján- lat érkezik. Ezzel párhuzamosan a BME többletforrás igénnyel fordul az EFOP Irányító Hatósághoz, hogy a pályázatban erede- tileg az építésre betervezett és a nyertes ajánlat közötti mintegy 775 millió Ft-os különbséget fedezni tudja.

2020. március - Aláírásra kerül a kivitelezői szerződés, majd a munkaterület átadását követően megkezdődik a kivitelezés.

2020. december – A kivitelezés készültsége eléri a 60%-ot.

2021. szeptember – Befejeződnek a kiviteli munkák, melynek során elkészül a BTC épülete.

2021. december – Minden tervezett berendezési eszköz a helyére kerül, a vállalt feladatok megvalósulnak, lezárul a projekt.

BME Balatonfüredi Tudáscentrum

8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/b. 

 +36 1 463 1304

Térkép